شرکت غزال نجم

محصولات ما دارای نشان استاندارد و نشان سیب سلامت از سازمان غذا و دارو می باشند.

محصولات شرکت غزال نجم

انواع سوسیس و کالباس

انواع پلی فسفات سدیم

دارنده انواع گواهی نامه ها

اهدای لوح تقدیر کار افرین برتر به شرکت غزال نجم در روز کار افرین سال 1399

احیای مجدد خط تولید سوسیس و کالباس و بازدید معاون محترم وزیر از خط تولید

فهرست